ผ้าขาว สำหรับงานพิมพ์ทุกชนิด
  • 10 May 2019
  • 10,999
  • 0
  ผ้าสีขาว ชนิดต่างๆ ผ้าสีขาวสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิด  (งานพิมพ์ Pigment , Reactive,  Sublimation-Heat Transfer, Disperse, Digital)     ลำดับ ชนิดผ้า      โครงสร้าง        &n
อ่านต่อ